Starosta odmawia niektórym radnym ich ustawowych praw – Rada odmawia interwencji

7 listopada na wniosek grupy ośmiu radnych, w tym siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości,  Rada Powiatu podczas sesji nadzwyczajnej debatowała nad projektem stanowiska wyrażającym sprzeciw wobec odmawiania przez Starostę Ksawerego Guta radnym ich ustawowego prawa do interpelacji i zapytań. Uchwała została odrzucona głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni większości rządzącej opowiedzieli się przeciwko wyważonemu i oczywistemu stanowisku, […]