Zmiany w strukturach PiS w Górze Kalwarii i Lesznowoli

Uchwałami statutowych władz Prawa i Sprawiedliwości podjęto decyzje o reorganizacji struktur partii w powiecie piaseczyńskim. Wiążą się one także za zmianami personalnymi osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie struktur PiS w niektórych gminach. Na mocy podjętych przez statutowe organy partii uchwał za funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości w niektórych gminach odpowiedzialność objęli nowi pełnomocnicy (szefowie struktur): Gmina Lesznowola […]