Konwencja PiS w Konstancinie-Jeziornie

4 października w Konstancinie-Jeziornie odbyła się Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowaliśmy naszego kandydata na Burmistrza oraz kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Konwencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym zaświadczyła frekwencja.

Konwencję otworzył Sergiusz Muszyński, nr 1 na liście KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Piaseczyńskiego z gminy Konstancin-Jeziorna. Przywitał on wszystkich zebranych mieszkańców oraz Łukasza Kudlickiego Stefana Traczyka, kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Sławomira Stoczyńskiego, kandydata PiS na Burmistrza Gminy.

– Kandydowanie w wyborach traktuję jako stanięcie do przetargu na ciężką pracę na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna. Z Konstancinem-Jeziorną jestem związany całe życie – tu się urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły, tu mieszkam i z tym miejscem wiąże swoją przyszłość

rozpoczął swoje przemówienie Sławomir Stoczyński.

W przemówieniu programowym Sławomir Stoczyński wśród priorytetów wymienił, m. in. modernizację miejskiego targowiska, budowę profesjonalnego i wielofunkcyjnego stadionu miejskiego, zwiększenie udziału rodziców w funkcjonowaniu szkół, niedopuszczenie w Konstancinie-Jeziornie do intensywnej zabudowy celem zadbania o status uzdrowiskowy miasta oraz zmianę stylu zarządzania gminą z autorytarnego na demokratyczny.

Głos zabrał również Łukasz Kudlicki, który wskazywał na wagę dobrej współpracy między rządem a samorządem. Mówił również o programach rządowych, które mogą realnie wspierać samorząd w rozwiązywaniu lokalnych problemów, m. in. rządowe fundusze na drogi lokalne, żłobki i przedszkola czy politykę senioralną.

Na zakończenie Sergiusz Muszyński przedstawił program powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Wśród priorytetów wymienił, m. in. programy stypendialne NaukaPlus i SportPlus, wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny, utworzenie powiatowego funduszu dla ochotniczych straży pożarnych, monitoring stanu powietrza na terenie powiatu czy dofinansowanie dla klubów sportowych.

Galeria zdjęć z Konwencji: