Oświadczenie ws Pana Ksawerego Guta

W związku z ujawnieniem nagrania, na którym zarejestrowano podejmowanie przez Pana Ksawerego Guta – obecnie Starostę Piaseczyńskiego, szantażu i groźby pozbawienia pracy celem wymuszenia na radnym Prawa i Sprawiedliwości Grzegorzu Pruszczyku głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Zarządu Powiatu, oświadczamy co następuje:

1. Wzywamy Pana Ksawerego Guta do natychmiastowej dymisji z funkcji Starosty Piaseczyńskiego, niezwłocznego zrzeczenia się mandatu radnego powiatu oraz wycofania się z czynnego udziału w życiu publicznym do czasu zbadania sprawy przez Prokuraturę;

2. Wzywamy Przewodniczącego Rady Włodzimierza Rasińskiego oraz Wicestarostę Zdzisława Lisa do publicznego odniesienia się do opublikowanych na stronie internetowej Tygodnika Do Rzeczy nagrań, na których Pan Ksawery Gut wskazuje ich jako osoby inspirujące ewentualne zwolnienie z pracy Pana Grzegorza Pruszczyka w przypadku, gdyby odmówił głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Zarządu Powiatu;

3. Wskazujemy, że wybór osoby skompromitowanej tego rodzaju praktykami na zaszczytny urząd Starosty jest wydarzeniem bez precedensu, które przynosi wstyd powiatowi piaseczyńskiemu. Wzywamy tych radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy nie popierają stosowanych przez Pana Ksawerego Guta metod budowania większości w Radzie, do odwagi sprzeciwienia się tego rodzaju standardom w samorządzie terytorialnym;

4. Wyrażamy sprzeciw wobec skandalicznego prowadzenia obrad I sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego przez radnego seniora Kazimierza Porębskiego oraz Przewodniczącego Rady Włodzimierza Rasińskiego, którzy wielokrotnie nie dopuszczali radnych Prawa i Sprawiedliwości do głosu pod niektórymi punktami porządku obrad, na skutek czego m. in. radny Grzegorz Pruszczyk swoje oświadczenie musiał wygłosić w trakcie przerwy;

5. Wyrażamy solidarność z radnym Prawa i Sprawiedliwości Grzegorzem Pruszczykiem, ofiarą praktyk Pana Ksawerego Guta zarejestrowanych na nagraniu. Ufamy, że czynności podjęte przez Prokuraturę doprowadzą do rzetelnego wyjaśnienia sprawy i ukarania osób winnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego