Przedstawiamy kandydatów PiS na burmistrzów w powiecie piaseczyńskim

Prawo i Sprawiedliwość ma świadomość wagi tegorocznych wyborów samorządowych, które odbędą się już 21 października. Z tego powodu kandydatami PiS na urzędy gospodarzy gmin są osoby bardzo dobrze przygotowane do pełnienia tych zaszczytnych funkcji. Są wśród nich zarówno doświadczeni samorządowcy, jak i osoby które zyskają poparcie dzięki swojej świeżości i witalności. Przedstawiamy kandydatów KW Prawo i Sprawiedliwość na urzędy burmistrzów w powiecie piaseczyńskim.

 

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno jest Wojciech Jerzy Ołdakowski, od 2014 roku urzędujący Starosta Piaseczyński. Żonaty z Moniką Ołdakowską. Wojciech Ołdakowski jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ma 42 lata, w latach 1995 – 2001 studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ma bogate doświadczenie samorządowe – – pełni mandat radnego powiatu piaseczyńskiego nieprzerwanie od trzech kadencji. W przeszłości kandydował do Sejmu RP (w wyborach parlamentarnych w 2011 oraz 2015 roku) oraz do Parlamentu Europejskiego (wybory do PE w 2014 roku). Zawodowo zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolno-ogrodniczego. Warto podkreślic, że Wojciech Ołdakowski pochodzi z rodziny od lat zaangażowanej w działalność publiczną – jego ojciec Piotr był radnym Rady Miejskiej w Piasecznie w latach dziewięćdziesiątych, zaś brat Jan radnym Rady Dzielnicy Mokotów w Warszawie (2002 – 2005) oraz posłem na Sejm RP (2005 – 2011)

 

Kandydatem na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna jest Sławomir Stanisław Stoczyński, członek Prawa i Sprawiedliwości oraz od urodzenia mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. Sławomir Stoczyński ma 59 lat, z żoną Beatą posiada dwoje dzieci i dwoje wnucząt. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył uzyskując dyplom magistra pedagogiki. Po ukończeniu studiów był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie pomysłodawcą i dyrektorem Szkoły Integracyjnej im. Raoula Wallenberga w Warszawie. W swojej karierze zawodowej pełnił wiele istotnych funkcji zarówno w sferze publicznej, jak i w sektorze prywatnym – był kierownikiem administracji i księgowym w Ambasadzie RP w Kanberze w Australii, dyrektorem ds. piłki nożnej w firmie Puma, dyrektorem prywatnej szkoły Montessori w Konstancinie-Jeziornie oraz konsulem w Ambasadzie RP w Nowej Zelandii. Posiada bogate doświadczenie samorządowe – był Zastępcą Burmistrza Konstancina-Jeziorny a następnie radnym oraz członkiem zarządu powiatu piaseczyńskiego. Obecnie jest wykładowcą katolickiej uczelni Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie oraz pedagogiem kulturowym w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie.

 

Kandydatem na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest Jan Rokita, członek Prawa i Sprawiedliwości. Jan Rokita dotychczasową karierę zawodową poświęcił nauce – jest doktorantem na Wydziela Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (obrona doktoratu planowana na październik 2018 roku). W latach 2015 – 2016 był pracownikiem Departamentu Legalizacji Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Następnie, w latach 2017 – 2018 pełnił funkcję kierownika Gminnego Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii. Jest zasłużonym członkiem Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. Jan Rokita wsławił się będąc autorem pierwszego przewodnika po Górze Kalwarii pt. Perły europejskiej architektury i sztuki w Górze Kalwarii wydanego w 2017 roku. Prywatnie jest pasjonatem historii oraz wycieczek rowerowych.