Sławomir Komendarczyk – nr 2 na liście PiS do Rady Powiatu z okręgu Lesznowola

Twój kandydat do Rady Powiatu – Okręg nr 5, Lista nr 10, miejsce nr 2

 • Inżynier – Przedsiębiorca
 • Prezes i Trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „IWICZNA”
 • Animator życia kulturalno-sportowego

 

 Gwarancja skutecznego działania w samorządzie

 • Inżynier – Ochrona Środowiska i Zarządzanie Produkcją
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Trenerskich specjalizacji piłki nożnej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Trener piłki nożnej odznaczony srebrną odznaką Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
 • Były sportowiec klubu KS „Warszawianka”
 • V-ce przewodniczący Rady Sołectwa Nowa Iwiczna
 • Obecnie przedsiębiorca, prezes i trener UKS Iwiczna, aktywny animator życia sportowego w gminie Lesznowola

 

Propozycje programowe dla powiatu piaseczyńskiego

 1. Piaseczyńska Rada Sportu – powołanie organu opiniodawczo- doradczego, który będzie wspierał rozwój sportu na terenie powiatu.
 2. Sportowa Inicjatywa – opracowanie szybkiej i prostej procedury wsparcia finansowego dla małych i średnich wydarzeń sportowych.
 3. Program #SportPlus – wsparcie finansowe dla najlepszych, młodych sportowców.
 4. Procedura efektywnego wykorzystania dostępnej infrastruktury sportowej – poprzez ich większą dostępność, wspomagana elektronicznym systemem rezerwacji.
 5. Wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej, audyty oświetlenia i wentylacji w placówkach oświatowych – poprawa warunków pracy ucznia i personelu, instalacje proekologiczne, modernizacja oświetlenia na energooszczędne.
 6. „Centrum Aktywnego Seniora” – miejsce dedykowane dojrzalszym mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego – fabryka własnych pomysłów
  i kreowanie aktywności ogólnej. Zdrowy, przedsiębiorczy i bezpieczny senior – cykl zajęć i spotkań dla osób starszych poświęcony m. in. poprawie zdrowia i sprawności fizycznej, umiejętności efektywnego zarządzania własnymi pieniędzmi, szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w otaczającej rzeczywistości.

 

Propozycje alternatywne:

 1. Program Piaseczyński Dialog – szybkiego zbierania opinii mieszkańców i konsultowanie propozycji samorządu.
 2. Audyt niebezpiecznych miejsc i rekomendacje ekspertów w celu likwidacji stref zagrożenia.
 3. Bezpieczeństwo uczestników ruchu – audyty przejść dla pieszych,
  a następnie kompleksowa modernizacja punktów wymagających poprawy (np. wykonanie doświetlenia lub odświeżenie oznakowania poziomego).
 4. Poidełka – woda dostępna w parkach – dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, właścicieli czworonogów.
 5. Biblioboxy – urządzenia umożliwiające zwrot książek bez wizyty
  w bibliotece.
 6. „Integracja Lokalnych Przedsiębiorców” – spotkania integrujące dla przedsiębiorców – identyfikowanie wspólnych potrzeb i oczekiwań.
 7. „Program Młodego Przedsiębiorcy” – organizacja miejsc spotkań, pracy, szkoleń dla młodych mieszkańców, którzy wkraczają w życie zawodowe.
 8. „Lokalne Miejsca Aktywności i Wiedzy” – utworzenie lokalnych miejsc spotkań dzieci i dorosłych, przeznaczonych do prowadzenia zajęć np.;
  z robotyki, cyber-bezpieczeństwa, ekologii, innowacji, itp.

 

Zadbajmy o dobrą kondycję powiatu piaseczyńskiego