Interpelacje radnej Renaty Mirosław – gmina Piaseczno

Radni Prawa i Sprawiedliwości interweniują w sprawach ważnych dla mieszkańców. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy interpelacje złożone w ostatnim czasie przez radną miejską z Piaseczna Renatę Mirosław.

21 grudnia 2018 r. roku radna Renata Mirosław złożyła interpelacje dotyczącą wybudowania Centrum Kultury, w skład którego wchodziłoby:

  1. Profesjonalna sala teatralna
  2. Kino
  3. Kręgielnia
  4. Sala bilardowa
  5. Kawiarenki i galerie

W swoim piśmie radna podkreśliła, że chodzi o wybudowanie Centrum bezpośrednio przez gminę Piaseczno, a następnie pozostawienie obiektu w zarządzie gminy. W ocenie radnej z takiej inwestycji gmina mogłaby czerpać duże dochody. 

Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy miasta staliby się zamożniejsi, bo jeśli bogaci się gmina, bogacą się także mieszkańcy – mówi naszej redakcji radna Renata Mirosław.

W podpisanej przez burmistrza odpowiedzi władze gminy oceniły, że obiekty w rodzaju kina, kręgielni czy sali bilardowej mają charakter komercyjny i gmina nie planuje ich budowy. Odnosząc się do sali teatralno-widowiskowej, burmistrz stwierdził że planuje ją zlokalizować w zmodernizowanym zespole budynków kolejki wąskotorowej. Niestety, w swojej odpowiedzi burmistrz nie sprecyzował, że chcąc w tym miejscu wybudować salę widowiskową jej budowa będzie mogła rozpocząć się dopiero w 2024 r., o czym poinformowano radną na komisji. Wynika to z faktu obowiązywania szczegółowych przepisów co do charakteru budynków mogących znajdować się w opisywanym miejscu.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Piasecznie radna złożyła dwie kolejne interpelacje.

Pierwsza z nich dotyczyła poprawy bezpieczeństwa w Piasecznie poprzez zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej oraz Policji. Reagując na prośby mieszkańców, radna Renata Mirosław zawnioskowała o zwiększenie liczby patroli w weekendy w całym mieście, a w szczególności w okolicach klubu Endorfina. Radna zwróciła uwagę, że mimo rozrastania się miasta liczba policjantów pozostaje bez zmian, wnioskując o zwiększenie liczby etatów policyjnych w gminie o dwudziestu. Zdaniem radnej, do Piaseczna powinny powrócić patrole mieszane strażników miejskich i policjantów, zaś Straż Miejska powinna funkcjonować całą dobę.

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że przesłał interpelacje radnej do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Ostatnia interpelacje dotyczyła poprawy jakości odśnieżania dróg i chodników w mieście. Radna postulowała o szybsze reagowanie odpowiednich służb, ponieważ ich opieszałość powoduje paraliż na drogach i zagrożenia dla pieszych. Burmistrz Daniel Putkiewicz odniósł się do postulatów radnej na sesji, stwierdzając że „lepsza jakość usług firm odpowiedzialnych za odśnieżanie będzie generować wyższe koszty jakie poniesie gmina”.