Klub PiS chce wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiecie

Sergiusz Muszyński, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, złożył dzisiaj (1.02) u Przewodniczącego Rady Powiatu projekt uchwały wprowadzający w powiecie piaseczyńskim instytucję budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Fakultatywną możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiatach umożliwiła przeprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym.

Budżet obywatelski jest demokratycznym mechanizmem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych samorządu w perspektywie roku budżetowego. W ocenie naszego Klubu, wprowadzenie budżetu obywatelskiego w powiecie włączy mieszkańców w proces decydowania o sprawach samorządu powiatowego oraz zwiększy ich zaangażowanie w sprawy powiatu. 

Projekt liczy 14 stron, określa zasady w oparciu o które mógłby funkcjonować w naszym powiecie budżet obywatelski, m. in. wymogi formalne dla projektu zadania, zasady oceny zgłoszonych projektów, czy zasady przeprowadzenia głosowania, obliczenia wyników i podania ich do wiadomości publicznej. Uchwała przewiduje, że Zarząd będzie co roku określał kwotę, która byłaby przeznaczona na cele budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski byłby podzielony na pule – powiatową (realizacja zadań służących mieszkańcom całego powiatu piaseczyńskiego) oraz sześć pul gminnych (realizacja potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego). Oceny wniosków dokonywałby Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Starostę. Ostateczna decyzja, które projekty byłyby realizowane, należałaby do mieszkańców w głosowaniu.
Autorem projektu jest radny Sergiusz Muszyński, który w toku prac poszczególnych komisji będzie reprezentował Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość jako przedstawiciel wnioskodawców. Uważamy, że projekt jako pozytywny, włączający mieszkańców powiatu w proces decydowania o sprawach samorządu powiatowego powinien zostać poparty ponad podziałami politycznymi nie tylko przez nasz znajdujący się w opozycji Klub, ale i przez większość rządzącą w Radzie Powiatu.

 

Projekt dostępny w całości pod linkiem – Uchwała – budżet obywatelski