Oświadczenie w sprawie zatrzymanie Wójt Lesznowoli przez CBA

Prawo i Sprawiedliwość z zaniepokojeniem przyjęło informację o zatrzymaniu wójt gminy Lesznowola i postawieniu jej zarzutów niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków. Zdaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego działania pani Jolanty B-W miały przynieść gminie szkodę w wysokości około 4 milionów złotych.

W związku ze skalą domniemanych zaniechań, oczekujemy, że pani wójt złoży opinii publicznej obszerne wyjaśnienia, a stosowne organy Rady Gminy podejmą własne działania kontrolne w zakresie wykrytych nieprawidłowości. W szczególności oczekujemy od Komisji Rewizyjnej podjęcia kontroli zwolnień podatkowych dla osób fizycznych oraz prawnych w ostatnich latach.

Oczekujemy również, że w poczuciu obowiązku i dla przejrzystości dalszych działań Urzędu Gminy, pani wójt poda się do dymisji a jej obowiązki przejmie jej zastępca.

(-) Sergiusz Muszyński
Prawo i Sprawiedliwość – powiat piaseczyński

 

 

Fot. Wikipedia Commons