Projekt PiS – Powiatowy Budżet Obywatelski – przegłosowany w Radzie Powiatu!

Przygotowany przez radnego Sergiusza Muszyńskiego (PiS) a złożony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość projekt uchwały wprowadzający Powiatowy Budżet Obywatelski został jednogłośnie przyjęty przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Oznacza to, że w przyszły rok (2020) mieszkańcy po raz pierwszy wejdą „z własnym budżetem”.

– Czuję naprawdę dużą satysfakcję. Powiem nieskromnie, że ta uchwała może bardzo dużo zmienić w naszym powiecie. Los wielu projektów, które dotąd nie miały szans na realizacje, będzie teraz w rękach mieszkańców. Cieszę się, że będąc w opozycji udało nam się przeprowadzić projekt, który uzyskał jednogłośne poparcie całej Rady.

– mówi nam radny Sergiusz Muszyński, autor przyjętej uchwały.

Budżet obywatelski jest demokratycznym mechanizmem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych samorządu w perspektywie roku budżetowego. Dotąd tę instytucję znamy głównie z gmin. W ubiegłym roku wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym dały możliwość tworzenia budżetów obywatelskich także w powiatach. W ocenie Klubu Radnych PiS, wprowadzenie budżetu obywatelskiego w powiecie włączy mieszkańców w proces decydowania o sprawach samorządu powiatowego oraz zwiększy ich zaangażowanie w sprawy powiatu. 

Projekt liczy 14 stron, określa zasady w oparciu o które mógłby funkcjonować w naszym powiecie budżet obywatelski, m. in. wymogi formalne dla projektu zadania, zasady oceny zgłoszonych projektów, czy zasady przeprowadzenia głosowania, obliczenia wyników i podania ich do wiadomości publicznej. Uchwała przewiduje, że Rada na wniosek Zarządu będzie co roku określała kwotę, która byłaby przeznaczona na cele budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski będzie podzielony na pule – powiatową (realizacja zadań służących mieszkańcom całego powiatu piaseczyńskiego) oraz sześć pul gminnych (realizacja potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego). Oceny wniosków dokonywać będzie Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Starostę. Ostateczna decyzja, które projekty będą realizowane, należeć będzie do mieszkańców w głosowaniu.

Przyjęcie budżetu obywatelskiego to duża szansa dla gmin, które czują się poszkodowane przy dzieleniu środków na inwestycje. Dotyczy to, np. gminy Prażmów, której mieszkańcy protestowali na powiatowej sesji budżetowej, sprzeciwiając się przeznaczeniu na inwestycje w tej gminie zaledwie 100 tys. zł, czyli 0,3 proc. całego budżetu inwestycyjnego. Budżet obywatelski oczywiście nie zrównoważy takiej przepaści, ale pozwoli mieszkańcom dyskryminowanej gminy na przysłowiowe „załatanie najpilniejszej dziury w chodniku”. Innym przykładem są strażacy-ochotnicy, których wnioski o wsparcie były odrzucane przez władze powiatu. Teraz – podobnie jak w innych powiatach – będą mogli w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i wywalczyć sobie środki dzięki budżetowi obywatelskiemu.

W kuluarach mówi się, że na przyszłoroczny budżet obywatelski w powiecie piaseczyńskim zostanie przeznaczone około 500 tys. zł. W rozmowach z naszym portalem radni Prawa i Sprawiedliwości deklarują, że będą walczyli przeznaczenie na ten cel 1 proc. budżetu powiatu, czyli około 2,5 mln zł.