Rada Powiatu na wniosek radnych PiS przyjęła Stanowisko upamiętniające Papieża Jana Pawła II

Na sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 27 czerwca (czwartek) rozpatrywano projekt Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Uchwała została przedstawiona przez radnego Sergiusza Muszyńskiego, autora projektu.

Więcej o sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca – TUTAJ

Projekt został przyjęty przez radę przy dwóch głosach wstrzymujących i jednym przeciwnym. Poniżej przedstawiamy pełną treść Stanowiska.

 

Stanowisko Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie upamiętniania 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny

2 czerwca 2019 roku obchodziliśmy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, która zmieniła bieg historii Polski i Europy. Wydarzenia z czerwca 1979 roku odnowiły oblicze polskiej ziemi, stając się symbolem odwiecznego przywiązania naszego narodu do swojej chrześcijańskiej wiary oraz dziedzictwa. Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II przyniosła Polakom światło, które rozpraszało mroki komunizmu, stając się w konsekwencji katalizatorem potężnych przemian społecznych prowadzących nasz kraj ku wolności.

W swojej odważnej homilii sprzed 40. lat wygłoszonej podczas Mszy Świętej odprawianej na ówczesnym Placu Zwycięstwa Ojciec Święty Jan Paweł II dał Polakom i innym narodom zniewolonym przez sowiecką dominację impuls do zrzucenia jarzma poddaństwa. W sposób szczególny wspominamy wypowiedziane wówczas pamiętne słowa: „Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi!”.

Wspominając polską drogę do wolności nie możemy zapominać o tym, komu zawdzięczamy, że dzisiaj możemy żyć w niepodległej i demokratycznej Ojczyźnie, jak również o tym, kto w tamtych pamiętnych dniach wzywał nas do solidarności oraz wierności chrześcijańskim korzeniom Polski. Rada Powiatu Piaseczyńskiego oddaje hołd pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II i wyraża wdzięczność za przesłanie dla naszego narodu, jakie w swoim nauczaniu niósł Papież-Polak.