Radni PiS za uchyleniem uchwał dotyczących relacji gminy Konstancin-Jeziorna z SGGW

Podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, zwołanej na wniosek grupy radnych (w tym przedstawicieli Klubu PiS), podjęto uchwały o uchyleniu zgody na budzące kontrowersje transakcje na linii gmina Konstancin-Jeziorna – SGGW. Wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się za uchyleniem przedmiotowych uchwał, wbrew stanowisku władz gminy, które domagały się utrzymania ich w mocy.

– Podczas poprzednich głosowań radni nie mieli dostępu do wycen, które zresztą są już od ponad dwóch lat nieaktualne – mówił radny Bogusław Komosa (PiS), przedstawiając stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość – Mieszkańcy Obór nie mają żadnych gwarancji, że po sfinalizowaniu tych transakcji gmina coś dla nich zrobi.  Nikt nie uznaje warunkowych aktów notarialnych. Nikt nam nie zagwarantuje, że gmina po sprzedaży działek SGGW nabędzie te tereny pod drogi. W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wnioskuję o uchylenie tych trzech uchwał podjętych poprzednio.

Przypomnijmy, że na jednej z poprzednich sesji na wniosek Burmistrza Konstancina-Jeziorny radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-jeziorna stanowiącej działkę ewidencyjną numer 83/2 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory;
  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Konstancin-jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory;

Najbardziej kontrowersyjna dotyczy sprzedania SGGW nieruchomości gminnej o powierzchni 191 ha pozostającej w użytkowaniu wieczystym za cenę około 9 mln zł.

Dzisiaj wszystkie trzy uchwały, wbrew stanowisku władz gminy, zostały przez radnych uchylone.