Radni Prawa i Sprawiedliwości przeciw wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Na dzisiejszej (czwartek, 27.06) sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego po raz pierwszy debatowano nad Raportem o stanie powiatu – nową instytucją, wprowadzoną od obecnej kadencji samorządu terytorialnego. Po dyskusji nad Raportem następuje głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw udzieleniu wotum obecnemu Zarządowi Powiatu.

W debacie stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przedstawił Sergiusz Muszyński, przewodniczący Klubu.

– Raport został przygotowany w sposób skandaliczny – trafnie ocenił radny Muszyński – Nie zawarto w nim nawet podstawowych, wymaganych ustawą elementów. Ustawa jasno wskazuje, że powinno się w nim opisać realizację obowiązujących polityk, programów i strategii (jest ich obecnie dziewięć – dop. redakcji) oraz wykonanie obowiązujących uchwał Rady Powiatu. Żaden z tych elementów nie znalazł się w Raporcie.

Radni Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że Raport został dostarczony radnym z blisko tygodniowym opóźnieniem w stosunku do ustawowego terminu, jakim jest 31 maja. Jak wykazał Klub PiS, w Raporcie nie zawarto informacji o żadnych istotnych wydarzeniach czy kryzysach, z którymi musiał borykać się powiat w 2018 roku, takich jak np. brak apteki dyżurnej na terenie powiatu czy kryzys związany z epidemią ASF. Zasadniczo nie zawarto w nim żadnych istotnych dla społeczności lokalnej informacji o stanie powiatu, takich jak np. o toczących się sprawach sądowych, skargach na Radę Powiatu czy kontrolach przeprowadzonych w Starostwie. Zamiast tego Raport stanowi zbiór przeważnie nieprzydatnych nikomu statystyk GUS, zawierający w przeważającej swojej treści dane o liczbie wydanych praw jazdy czy paszportów. Dokument wygląda tak, jakby został opracowany w jedno popołudnie na zasadzie „kopiuj – wklej” z dokumentów statystycznych.

Mimo, że ustawa przyznaje mieszkańcom prawo do uczestniczenia w debacie o stanie powiatu, nie wziął w niej udział nikt spoza grona radnych. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że ani na stronie internetowej powiatu ani w BIP nie opublikowano żadnych informacji o możliwości udziału w debacie ani o warunkach, które trzeba spełnić aby móc w niej uczestniczyć.

Zachęcamy do wysłuchania pełnego stanowiska Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przedstawionego przez przewodniczącego Klubu Sergiusza Muszyńskiego. Można to zrobić TUTAJ.

 

Źródło zdjęcia: https://piasecznonews.pl/zarzadowi-powiatu-udzielono-absolutorium/