Przedstawiciele PiS złożyli wieńce z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej

Podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminach powiatu piaseczyńskiego przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości złożyli wieńce i oddali hołd Bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Prawo i Sprawiedliwość było reprezentowane przez następujące osoby: Piaseczno – radni: Sergiusz Muszyński, Renata Mirosław, Aleksandra Wójcik, Michał Grzesło oraz działaczka PiS Anna Stefańska Konstancin-Jeziorna – radni: Sergiusz Muszyński, Renata […]

Radni Prawa i Sprawiedliwości wspierali potrzebujących w okresie pandemii

Radni Prawa i Sprawiedliwości z gmin oraz powiatu piaseczyńskiego w okresie pandemii zaangażowani byli we wspieranie mieszkańców poprzez koordynowanie akcji szycia i przekazywania maseczek ochronnych wielu podmiotom, a także wspierając Caritas w zaopatrywanie potrzebujących w żywność. Jako grupa radnych koordynowaliśmy akcję szycia i przekazywania maseczek ochronnych: – Mazowieckiemu  Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornej; – […]

Zmiany w strukturach PiS w Górze Kalwarii i Lesznowoli

Uchwałami statutowych władz Prawa i Sprawiedliwości podjęto decyzje o reorganizacji struktur partii w powiecie piaseczyńskim. Wiążą się one także za zmianami personalnymi osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie struktur PiS w niektórych gminach. Na mocy podjętych przez statutowe organy partii uchwał za funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości w niektórych gminach odpowiedzialność objęli nowi pełnomocnicy (szefowie struktur): Gmina Lesznowola […]

Zbiórka podpisów pod kandydaturą Prezydenta Andrzeja Dudy

Działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości aktywnie zbierają podpisy pod kandydaturą Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jesteśmy obecni we wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego: w Piasecznie, Lesznowoli, Konstancinie-Jeziornie, Górze Kalwarii, Tarczynie oraz Prażmowie. Poniżej przedstawiamy stałe punkty, gdzie co tydzień można nas spotkać: Targowisko w Piasecznie (wtorki, czwartki, od godz. 8/9) Targowisko w Konstancinie-Jeziornie (środy, soboty, od […]

PiS składa projekt ws. jawności komisji – reszta radnych zdejmuje go z porządku obrad

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zaproponował, aby posiedzenia poszczególnych komisji Rady Powiatu były transmitowane oraz rejestrowane, podobnie jak – z mocy ustawy – dzieje się to obecnie względem sesji. Niestety, na pisemny wniosek Klubu Radnych NGNP, radni Nasza Gmina – Nasz Powiat wspólnie z Platformą Obywatelskiej zdjęli z porządku obrad sesji (23.01) przygotowany przez radnego PiS Sergiusza Muszyńskiego projekt uchwały w […]

Radni PiS w obronie Powiatowej Biblioteki Publicznej

Radni Koalicji Obywatelskiej podjęli uchwałę, na mocy której Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie jako samodzielna instytucja kultury przestanie istnieć. Jej cenny księgozbiór pedagogiczny zostanie przekazany do biblioteki prowadzonej przez gminę Piaseczno. Przeciwko temu pomysłowi głosowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem których powiat powinien poszukać dla biblioteki nowej siedziby, zamiast ją w praktyce likwidować. Uchwała została podjęta pod pretekstem […]

Starosta odmawia niektórym radnym ich ustawowych praw – Rada odmawia interwencji

7 listopada na wniosek grupy ośmiu radnych, w tym siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości,  Rada Powiatu podczas sesji nadzwyczajnej debatowała nad projektem stanowiska wyrażającym sprzeciw wobec odmawiania przez Starostę Ksawerego Guta radnym ich ustawowego prawa do interpelacji i zapytań. Uchwała została odrzucona głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni większości rządzącej opowiedzieli się przeciwko wyważonemu i oczywistemu stanowisku, […]

Kampania wre!

Cisza wyborcza już za 12 dni! Przedstawiciele struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie piaseczyńskim każdego dnia pracują na rzecz kandydatów z naszej listy. Jesteśmy na targowiskach, w pobliżu kościołów czy centrach miast. Rozdajemy materiały oraz kolportujemy je do skrzynek. Wieszamy również banery oraz dykty. Można nas spotkać codziennie na terenie powiatu piaseczyńskiego! W sobotę (28.09) […]

80. rocznica agresji sowieckiej – obchody w Piasecznie

Podczas dzisiejszych piaseczyńskich obchodów 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę hołd Bohaterom w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka złożył Sergiusz Muszyński, radny powiatu piaseczyńskiego. Kwiaty złożyła także delegacja lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Podczas uroczystości Sergiusz Muszyński – radny powiatu piaseczyńskiego, odczytał zebranym list Ministra Obrony Narodowej skierowany do uczestników obchodów, a następnie złożył […]

Radni Prawa i Sprawiedliwości przeciw wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Na dzisiejszej (czwartek, 27.06) sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego po raz pierwszy debatowano nad Raportem o stanie powiatu – nową instytucją, wprowadzoną od obecnej kadencji samorządu terytorialnego. Po dyskusji nad Raportem następuje głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw udzieleniu wotum obecnemu Zarządowi Powiatu. W debacie stanowisko Klubu Radnych Prawo i […]