Parlamentarzyści

Przedstawiamy parlamentarzystów reprezentujących nasz okręg wyborczy w Sejmie RP i w Senacie RP.

 

1. Mariusz Błaszczak

Mariusz Błaszczak urodził się 19 września 1969 roku w Legionowie. Jest absolwentem historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Ma doświadczenie samorządowe – w latach 2002 – 2004 był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola, a w grudniu 2004 roku został burmistrzem Śródmieścia.

W przeszłości pełnił również funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra – członka Rady Ministrów w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 roku poseł na Sejm RP z okręgu podwarszawskiego. W latach 2015-2018 minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 9 stycznia 2018 r. minister obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

 

2. Konstanty Radziwiłł

Konstanty Radziwiłł urodził się 9 stycznia 1958 roku we Wrocławiu. Jest lekarzem, doktorem nauk medycznych i działaczem samorządu lekarskiego.

W latach 2001 – 2010 był Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Od 2015 do 2018 roku Minister Zdrowia w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

Od 2015 roku reprezentuje nasz okręg jako senator IX kadencji

 

 

3. Anita Czerwińska

Anita Czerwińska urodziła się 13 stycznia 1970 roku w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 19 – 20, obejmującym Warszawę oraz powiaty podwarszawskie

Ma doświadczenie samorządowe – przed wyborem na posła pełniła mandat radnego powiatu warszawskiego zachodniego.

Od 2015 roku reprezentuje nasz okręg jako poseł na Sejm RP.

 

 

4. Jacek Sasin

Jacek Sasin urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 r. wojewoda mazowiecki; w latach 2009 – 2010 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, od 2018 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Reprezentuje nasz okręg jako poseł na Sejm RP.

 

 

5.  Jan Szyszko

 

Jan Szyszko urodził się 19 kwietnia 1944 roku w Starej Miłosnej. W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1997–1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister środowiska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

Reprezentuje nasz okręg jako poseł na Sejm RP.

 

 

6. Piotr Uściński

 

Piotr Uściński urodził się 20 maja 1977 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Ma doświadczenie samorządowe – W latach 1998–2006 zasiadał w radzie miejskiej w Ząbkach. Następnie przez osiem lat był radnym powiatu wołomińskiego. W kadencji 2010–2014 sprawował urząd Starosty Wołomińskiego. W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa mazowieckiego.

Od 2015 roku reprezentuje nasz okręg jako poseł na Sejm RP.

 

 

7. Andrzej Smirnow

 

Andrzej Smirnow urodził się 9 września 1938 roku w Warszawie. W 1965 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w 1974 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk technicznych.

Od 1980 należy do „Solidarności”, przez 11 lat przewodniczył komisji zakładowej związku na Politechnice Warszawskiej, w kilku kadencjach należał do jego Komisji Krajowej.

Andrzej Smirnow pełnił funkcję posła na Sejm RP I, III, V, VI, VII i VIII kadencji. Reprezentuje nasz okręg w Sejmie RP.