Program dla powiatu

Program Prawa i Sprawiedliwości
dla powiatu piaseczyńskiego

 

Transport i komunikacja

 • Mapa Potrzeb Drogowych – przebudowa szczególnie zaniedbanych dróg powiatowych oraz chodników przy tych drogach
 • Powiat przyjazny rowerzystom – śluzy dla rowerów, kontrapasy i ścieżki rowerowe
 • Wsparcie dla połączenia kolejowego Warszawa – Piaseczno – Konstancin-Jeziorna
 • Wsparcie dla połączenia kolejowego na linii skierniewickiej przez Tarczyn i Prażmów
 • Wsparcie dla budowy tuneli pod przejazdami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego (Nowa Iwiczna) oraz w ciągu ul. Jana Pawła II (Piaseczno)

 

Powiatowa Karta Rodziny 3+

 • Ulgi, zniżki i udogodnienia z przynajmniej trójką dzieci na usługi publiczne i komercyjne świadczone przez podmioty, które zostaną partnerami Powiatowej Karty Rodziny 3+
 • W programie będą mogły uczestniczyć gminy powiatu piaseczyńskiego oraz inne podmioty świadczące usługina terenie naszego powiatu, które wyrażą wolę zostania partnerami Karty

 

Edukacja i kultura

 • Budowa nowej szkoły średniej w powiecie piaseczyńskim
 • Nowa siedziba dla Powiatowej Biblioteki Publicznej
 • Program #NaukaPlus – 500 zł miesięcznie stypendium Starosty Piaseczyńskiego dla najzdolniejszych uczniów
 • Program #SportPlus – 1500 – 2000 zł jednorazowej nagrody rocznej Starosty Piaseczyńskiego dla najlepszych młodych sportowców

 

Przyjazny i otwarty urząd

 • Dłuższa praca Starostwa przez dwa dni w tygodniu (do godz. 20)
 • Asystenci klienta w Starostwie Powiatowym
 • Dostosowanie powiatowych budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (program #DostępnośćPlus)
 • Wprowadzenie w powiecie budżetu obywatelskiego
 • Biuro Obsługi Klienta w każdej gminie
 • Nieodpłatne Wi-Fi w każdym powiatowym budynku użyteczności publicznej
 • Transmisja online obrad sesji i komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

 

Powiat wolny od smogu

 • Monitoring jakości powietrza na terenie powiatu – czujniki na dachach wszystkich szkół powiatowych
 • Oczyszczacze powietrza w szkołach 
 • Bon antysmogowy – dopłaty do instalacji proekologicznych (np. paneli słonecznych, wymiany kotłów na ekologiczne itd.)
 • Edukacja antysmogowa w szkołach

 

Bezpieczeństwo

 • Program wsparcia finansowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Sekundniki na skrzyżowaniach powiatowych
 • Powiatowa Mapa Miejsc Niebezpiecznych – skoncentrowanie w tych miejscach dodatkowych patroli Policji
 • Doświetlenie przejść dla pieszych

 

Ochrona przyrody

 • Utworzenie azylu dla dzikich zwierząt we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Program na rzecz ratowania rannych dzikich zwierząt
 • Akcje czipowania zwierząt domowych z terenu powiatu
 • Ustalenie wspólnych procedur reagowania przy usuwaniu padłych lub agresywnych zwierząt
 • Kontrola drzewostanu przy drogach powiatowych – akcje nasadzania drzew

 

Sport i rekreacja

 • Program wieloletniego dofinansowania klubów sportowych
 • Program #SportDlaKażdego – zwiększenie dostępu do szkolnych obiektów sportowych, czytelne zasady ich udostępniania
 • Zainicjowanie starań na rzecz rewitalizacji rzeki Jeziorki dla celów rekreacyjnych
 • Powołanie Powiatowej Rady Sportu złożonej z przedstawicieli klubów i organizacji sportowych

 

Dla seniorów

 • Powiatowa Karta Seniora – partnerem będzie mógł zostać każdy podmiot (przedsiębiorca, organizacja, instytucja), który przygotuje specjalną ofertę dla seniorów
 • Powiatowa Rada Seniorów – reprezentanci organizacji zrzeszających seniorów oraz organizacji i osób działających na rzecz poprawy jakości życia seniorów
 • Oferta kulturalna i rekreacyjna dla seniorów – dotowanie organizacji senioralnych, zaangażowanie seniorów w wolontariat, zmienianie przestrzeni publicznej na przyjazną seniorom

 

Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego

 • Dom Organizacji Pozarządowych – budynek, w którym swoje pomieszczenia będą miały najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu powiatu piaseczyńskiego
 • Czytelne zasady dofinansowania dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego
 • Utworzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego