Radni Gminni z Lesznowoli

Grochala Łukasz – przewodniczący Klubu Radnych
Pracuje w komisji: Polityki Gospodarczej; Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki;
Tel. kontaktowy: 509 389 969,
e-mail:  radnygrochala@gmail.com
www.facebook.com/lukaszgrochala, www.lukaszgrochala.pl

 

Soszyński Bartłomiej
Pracuje w komisji: Polityki Gospodraczej; Statutowej; Skarg, Wniosków i Petycji

 

Łupiński Krzysztof
Pracuje w komisji: Rewizyjnej; ​Polityki Społecznej;

 

Bobrowska Małgorzata
Pracuje w komisji: Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki; ​Polityki Społecznej; Statutowej;