Radni Powiatu Piaseczyńskiego

Sergiusz Muszyński – przewodniczący Klubu Radnych 

Mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 4.

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urodzony w 1992 r., żonaty. Z wykształcenia prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracownik administracji rządowej. Od 2016 roku prowadzi zajęcia ze studentami prawa, administracji oraz stosunków międzynarodowych na swojej macierzystej uczelni. Od grudnia 2017 roku przewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie piaseczyńskim. W latach 2014 – 2018 radny powiatu piaseczyńskiego V kadencji, w tym w latach 2016 – 2018 wiceprzewodniczący Rady. W bieżącej kadencji przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Grzegorz Pruszczyk

Mieszkaniec Krupiej Wólki, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 6.

Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz  Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w firmie telekomunikacyjnej. Familiolog, mediator rodzinny. Wraz z żoną zaangażowany w poradnictwo rodzinne. W latach 2010-2014 wójt Gminy Prażmów.

Wykształcenie:

  • Magister nauk o rodzinie, absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
  • Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji, Szkoła Główna Handlowa.
  • Absolwent Podyplomowego Studium Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
  • Absolwent Podyplomowego Studium w zakresie Organizacji i Zarządzania Menedżer w Oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
  • Absolwent Podyplomowego Studium Informatyka i Technologie Informacyjne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Michał Grzesło

Mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 2.

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Robert Lichocki

Mieszkaniec Nowej Woli, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Martin Świegodziński

Mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 2.

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Aleksandra Wójcik

Mieszkanka Wólki Kosowskiej, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość z okręgu nr 1.
Członek Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Budżetu i Finansów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Prawa Cywilnego na swojej macierzystej uczelni. Naukowo i zawodowo skupia się na prawie gospodarczym prywatnym, w szczególności na spółkach kapitałowych. 

 

Bożena Zarzeczna

Mieszkanka Góry Kalwarii, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 3.

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Nauczyciel w ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.